Προσθετο εκπαιδευτικο υλικο

Ηλεκτρονικη Σχολικη Ταξη (η-ταξη)

Σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη πλατφόρμα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου αντί για την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση. Ο καθηγητής του μαθήματος θα σας ενημερώσει αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη πλατφόρμα η-τάξη. Χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη σας και τον αντίστοιχο κωδικό που έχετε για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

PB Works

Σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη ιδιωτική δωρεάν πλατφόρμα. Ο καθηγητής του μαθήματος θα σας ενημερώσει αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη πλατφόρμα PBworks. Πρέπει να έχετε το δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό (πιθανότατα θα τον έχετε δημιουργήσει στο αντίστοιχο μάθημα).

Prezi

Σε ορισμένα μαθήματα οι παρουσιάσεις γίνονται χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη ιδιωτική δωρεάν πλατφόρμα, αντί για τα γνωστά προγράμματα παρουσιάσεων (όπως το PowerPoint). Ο καθηγητής του μαθήματος θα σας ενημερώσει αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη πλατφόρμα Prezi. Πρέπει να έχετε το δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό (πιθανότατα θα τον έχετε δημιουργήσει στο αντίστοιχο μάθημα).

Ηλεκτρονικες σελιδες εκπαιδευτικων του σχολειου

Σε ορισμένα μαθήματα ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιεί δική του ιστοσελίδα ή blog για να μοιράσει αρχεία ή να παραπέμψει σε άλλες ιστοσελίδες:

Η προσωπική ιστοσελίδα της κυρίας Τζάμου.

Ο ιστοχωρος του περιοδικού Φ που εκδίδεται από τον Μαθηματικό της Ιωνιδείου κ. Βισκαδουράκη.

Η ιστοσελίδα της κυρίας Μανοπούλου

Η ιστοσελίδα της κυρίας Μητσοπούλου

 

Πανελληνιο Σχολικο Δικτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) είναι το προηγμένο Εκπαιδευτικό Ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που διασυνδέει όλα τα σχολεία. Παρέχει πολλές υπηρεσίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ψηφιακο Σχολειο

Χώρος του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπάρχει πρόσθετο ψηφιακό υλικό για όλα τα μαθήματα, ενώ υπάρχουν και όλα τα σχολικά βιβλία.