Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετασεων Ιουνίου 2022

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16/06 9:00

Άλγεβρα
(Βισκαδουράκης-Μαραγκουδάκης)

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(Λουράντου-Χέλμη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06 9:00

Φυσική
(Παπαδάκης-Παπαδόπουλος)

Άλγεβρα
(Βασιλείου-Περιβολάκης)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06 9:00

Αγγλικά
(Γκόντα-Μέγα)

Αγγλικά
(Γκόντα-Μέγα)

Πρόγραμμα προαγωγικών - απολυτήριων εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2022

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05 8:30  

Άλγεβρα
(Βασιλείου-Περιβολάκης)

Ιστορία/Φυσική/Οικονομία
(Τζάμου/Παπαδάκης-Σαρρής/Μπουλτζής)
10:30 Γεωμετρία
(Βισκαδουράκης-Μαραγκουδάκης)
   
ΤΡΙΤΗ 24/05 8:30     Αρχαία Ελ./Χημεία/Πληροφορική
(Μανοπούλου/Μητσοπούλου-Πολίτης/Κονταρίνης)
10:30 Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία
(Δεληγιάννη-Λαζαράκος)
   
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05 8:30     Λατινικά/Μαθηματικά/Βιολογία
(Αρέτου/Βασιλείου-Βισκαδουράκης-Μαραγκουδάκης/Πάντου)
10:30   Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία
(Δεληγιάννη-Λουράντου-Χέλμη)
 
ΠΕΜΠΤΗ 26/05 8:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
(Βαρθαλίτης-Δεληγιάννη-Σταματοπούλου)
   
10:30     Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία
(Αρέτου-Βαρθαλίτης-Μανοπούλου-Τζάμου)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05 8:30     Ιστορία Κ.Μ./Μαθηματικά Κ.Μ.
(Κουτσονικολή-Χέλμη/Περιβολάκης)
10:30   Αρχαία ΑΝΘ/Μαθηματικά ΘΤ
(Δεληγιάννη/Αποστολάκη-Βισκαδουράκης-Περιβολάκης)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/05 8:30 Άλγεβρα
(Αποστολάκη-Βισκαδουράκης-Μαραγκουδάκης)
   
10:30      
ΤΡΙΤΗ 31/05 8:30      
10:30   Ιστορία
(Χέλμη)
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/06 8:30 Φυσική
(Παπαδάκης-Παπαδόπουλος-Σαρρής)
   
10:30      
ΠΕΜΠΤΗ 02/06 8:30      
10:30   Αγγλικά
(Γκόντα-Μέγα)
 
ΤΡΙΤΗ 07/06 8:30 Ιστορία
(Αρέτου-Λαζαράκος-Χέλμη)
   
10:30   Λατινικά ΑΝΘ/Φυσική ΘΤ
(Δεληγιάννη/Παπαδάκης-Παπαδόπουλος-Σαρρής)
 
ΠΕΜΠΤΗ 09/06 8:30 Χημεία
(Μητσοπούλου-Πολίτης)
   
10:30   Βιολογία
(Πάντου)
 
ΤΡΙΤΗ 14/06 8:30 Αγγλικά
(Γκόντα-Μέγα)
   
10:30   Γεωμετρία
(Βασιλείου-Περιβολάκης)
 

Εξεταστεα Υλη Ενδοσχολικων Εξετασεων Γ' Λυκειου Μαιου-Ιουνιου 2022

Ιστορία ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


Οικονομία ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας–Πληροφορικής


Ο διδάσκων
Η. Μπουλτζής


Χημεία ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

ΣΕΛ:9-22

Υποσημείωση: Στη γραφή των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων δεν απαιτείται η γνώση προϊόντων παρά μόνο η εύρεση στοιχειομετρικών συντελεστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 — ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ – ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΣΕΛ:135-172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 — ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΛ: 201-225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 — ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΣΕΛ:251-264

ΣΕΛ:279-293

ΣΕΛ:303 και 304

ΣΕΛ:310-317


Οι διδάσκοντες
Ι. Πολίτης,
Α. Μητσοπούλου


Μαθηματικά ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Οικονομίας–Πληροφορικής


Οι διδάσκοντες
Ε. Βασιλείου,
Β. Βισκαδουράκης,
Π. Μαραγκουδάκης


Φυσική ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Υγείας

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Α'

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

4.1 Μαγνητικό πεδίο
(εκτός από τις παραγράφους γ) «Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων» και δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών»)

4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών

4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη

4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο

4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή


Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Β'

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση

5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5-8 Ενεργός ένταση - Ενεργός τάση

5-9 Ο νόμος του Joule - Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος


Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Γ'

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1.1 Εισαγωγή

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κρούσεις.

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.


Οι διδάσκοντες
Ν. Παπαδάκης,
Μ. Σαρρής


Πληροφορική ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας–Πληροφορικής

Από το Βιβλίο 1 (Β1): «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή και το Βιβλίο 2 (Β2): «Πληροφορική», Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Α/Α 9. Β1/7.5, 7.6, 7.7 — Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις, Αριθμητικές Εκφράσεις

Α/Α 10. Β1/2.4.1, 7.8, 7.9, 7.10 — Δομή ακολουθίας, Εντολή εκχώρησης, Εντολές εισόδου-εξόδου, Δομή προγράμματος

Α/Α 11. Β1/2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 8.1, 8.1.1, 8.1.2 | Β2/3.1, 3.1.1, 3.1.2 — Δομή επιλογής, Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών, Εμφωλευμένες διαδικασίες, Εντολές επιλογής, Εντολή ΑΝ, Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Α/Α 12. Β1/2.4.5, 8.2, 8.2.1 — Δομή επανάληψης, Εντολές επανάληψης, Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Α/Α 13. Β1/2.4.5, 8.2.2 — Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Α/Α 14. Β1/2.4.5, 8.2.3 — Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

Α/Α 20. Β1/3.1, 3.2 — Δεδομένα, Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα

Α/Α 21. Β1/3.3 — Πίνακες

Α/Α 22. Β1/9.1 — Μονοδιάστατοι πίνακες

Α/Α 24. Β1/3.6 — Αναζήτηση

Α/Α 25. Β1/3.7 — Ταξινόμηση

Α/Α 26. Β1/9.2 — Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

Α/Α 28. Β1/9.3 — Πολυδιάστατοι πίνακες

Α/Α 29. Β1/9.4 — Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Α/Α 30. Β1/3.4 | Β2/1.1, 1.1.1, 1.1.2 — Στοίβα

Α/Α 31. Β1/3.5 | Β2/1.2, 1.2.1, 1.2.2 — Ουρά

Α/Α 33. Β1/10.1, 10.2, 10.3, 10.4 — Τμηματικός προγραμματισμός, Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων, Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού, Παράμετροι

Α/Α 34. Β1/10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 — Διαδικασίες και συναρτήσεις, Ορισμός και κλήση συναρτήσεων, Ορισμός και κλήση διαδικασιών, Πραγματικές και τυπικές παράμετροι

Α/Α 35. Β1/10.6 — Εμβέλεια μεταβλητών - σταθερών

Α/Α 39. Β2/1.3, 1.3.1 — Άλλες δομές δεδομένων, Λίστες

Α/Α 40. Β2/1.3.2 — Δένδρα


Ο διδάσκων
Α. Κονταρίνης


Λατινικά ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Εισαγωγή: Σελ. 14- 24

  ✔ Κλασική εποχή (όλη), Μετακλασική εποχή (όλη)

  (Από: «Η λατινική γλώσσα έχει τώρα πια διαμορφωθεί σε ένα όργανο κατάλληλο να διατυπώσει υψηλής τάξεως έντεχνο λόγο ……Έως : «Οι χριστιανοί συγγραφείς βαθμιαία θα καταλάβουν και θα αναζωογονήσουν όλες τις ειδολογικές περιοχές της εθνικής γραμματείας.»)

 • Τα κείμενα (Η μετάφραση, το συντακτικό και η γραμματική τους):

  17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

 • Όλη η διδαχθείσα ύλη γραμματικής και συντακτικού

 • Τα λεξιλογικά και ετυμολογικά των παραπάνω κειμένων


Η διδάσκουσα
Γεωργία Αρέτου


Βιολογία ομάδας Προσανατολισμού Υγείας

Από το βιβλίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α΄
των Καψάλη Α., Μπουρμπουχάκη Ι-Ε., Περάκη Β., Σαλαμαστράκη Σ.

Κεφάλαιο 1. Χημική σύσταση του κυττάρου

1.2 Μακρομόρια, μόνο η υποπαράγραφος: - «Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες»

Κεφάλαιο 2. Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα ζωής

Εισαγωγή «Μια από τις επιδιώξεις των φυσικών επιστημών . . . προϋπήρξαν των ευκαρυωτικών»

2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου, μόνο οι υποπαράγραφοι: - «Πυρήνας»

«Ενδομεμβρανικό σύστημα», μόνο το απόσπασμα «Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο φέρει στην εξωτερική επιφάνεια . . . πρωτεΐνες που τους είναι απαραίτητες», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο «Ενδοπλασματικό δίκτυο».

«Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια - Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων»

Κεφάλαιο 3. Μεταβολισμός

3.2 Ένζυμα και Βιολογικοί Καταλύτες, μόνο οι υποπαράγραφοι:

«Μηχανισμός δράσης των ενζύμων» και
«Ιδιότητες των ενζύμων»

Κεφάλαιο 4. Γενετική

4.1. Κύκλος ζωής του κυττάρου

4.3 Κυτταρική διαίρεση Υπόδειξη: Ο επιχιασμός να μην περιλαμβάνεται σε ασκήσεις.


Από το βιβλίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β΄
των Αλέπορου Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β.

Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Όλες οι παράγραφοι


Η διδάσκουσα
Δ. Πάντου


Αρχαία Ελληνικά ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Βιβλίο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»: οι διδακτικές ενότητες 9-22.

Βιβλίο «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»: οι ενότητες εισαγωγής.

Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

Εισαγωγή στην πολιτεία: 6, 8, 12, 13 και το εισαγωγικό σημείωμα για την αλληγορία του σπηλαίου (σ.103).

Αριστοτέλης, Βίος και έργα:

 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης – Λίγα λόγια για την καταγωγή του.

 2. Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια.

 3. Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλέξανδρου.

 4. Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο.

 5. Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα – Το τέλος της ζωής του.

 6. Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια.

 7. Εισαγωγή στα Πολιτικά.


 8. Η διδάσκουσα
  Π. Μανοπούλου


  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γεν. Παιδείας

  Ως εξεταστέα ύλη των ενδοσχολικών απολυτήριων εξετάσεων Μαΐου 2022 στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου ορίζονται - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - τα εξής:

  1. Για την Νεοελληνική Γλώσσα, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

   • Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (κοινωνικοί θεσμοί, αγορά εργασίας, θεσμοί εξουσίας, αξίες)

   • Φυσικό περιβάλλον

   • Ψηφιακό περιβάλλον

   • Ταυτότητες (κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές)

  2. Για τη Λογοτεχνία, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και με στοιχεία συγκειμένου, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους.

  Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά.


  Οι διδάσκουσες και ο διδάσκων:
  Αρέτου Γεωργία
  Βαρθαλίτης Γεώργιος
  Μανοπούλου Παρασκευή
  Τζάμου Αικατερίνη


  Ιστορία Γεν. Παιδείας (υποχρεωτική επιλογή μαθητών των ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Υγείας & Οικονομίας–Πληροφορικής)


  Κεφάλαιο 1: Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6

  Κεφάλαιο 2: Ενότητες 1, 3, 5

  Κεφάλαιο 3: Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5

  Κεφάλαιο 4: Ενότητες 2, 3, 4, 5

  Κεφάλαιο 5: Ενότητες 3, 5, 6, 7


  Οι διδάσκουσες
  Π. Χέλμη,
  Κ. Κουτσονικολή


  Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Γεν. Παιδείας (υποχρεωτική επιλογή μαθητών της ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)


  Από το βιβλίο «Στοιχεία Πιθανοτήτων & Στατιστικής» των Λουλάκη Μ., Διαμαντίδη Δ., και Στουραϊτη Κ. (αναθεωρημένη έκδοση 22 - 0269) η εξεταστέα ύλη είναι:

  Ενότητες:

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  2.1

  2.2

  2.3

  (σελ. 8 – 78)


  Ο διδάσκων
  Αντ. Περιβολάκης