Ομιλοι

Σχολικό έτος 2019-20

Όμιλος "Ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζάμου Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Σκοπός του Ομίλου είναι 

  • η προετοιμασία για την συμμετοχή στους διασχολικούς διαγωνισμούς Ιστορίας
  • η δημιουργία μιας ομάδας με ενδιαφέρον για την Ιστορία και τον Πολιτισμό γενικότερα
  • η προετοιμασία για ένα ταξίδι σε ευρωπαϊκό μουσείο, όπου θα μελετήσουμε την Ιστορία μέσα από την Τέχνη

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ομίλου θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με την Ιστορία, τον πολιτισμό, τα μνημεία και την διατήρηση και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Θα εντάξουμε στον όμιλο μέρος των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν με αφορμή το περσινό πολιτιστικό πρόγραμμα "Πάμε Μουσείο!", αλλά θα πραγματοποιήσουμε και επισκέψεις σε χώρους τεκμηρίωσης και προβολής ιστορικών τεκμηρίων όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Λεπτομέρειες για τον Όμιλο εδώ.

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Η φιλοσοφία του Ομίλου είναι η διδασκαλία Μαθηματικών 1 υψηλού επιπέδου, όπως αυτά που διδάσκονται στους Μαθηματικούς Κύκλους, και που τα τελευταία χρόνια προωθούνται από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής και πολλών άλλων χωρών, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό και την προετοιμασία για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.
Απευθύνεται σε μαθητές Α ́ -Β ́ Λυκείου με αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά, τόσο του Σχολείου μας , όσο και των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Πιο ειδικά επιδιώκεται εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη της Α' και Β ́ τάξης και διδασκαλία ενοτήτων πέρα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (π.χ Μαθηματική Επαγωγή, Ανισότητες, Αρχή Περιστερώνα, Συνδυαστική, Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών, Στερεομετρία ), και γενικά Μαθηματικά που εξετάζονται σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ( Εθνικούς και Διεθνείς).
Σε κάθε μάθημα θα δίνονται θέματα για αυτενέργεια στο σπίτι, και οι μαθητές θα πρέπει να καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια πάνω σ’ αυτά για να υπάρξει όφελος για τους ίδιους. Θα επιδιωχθεί συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ καθώς και με τη ΣΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. για κάποιες Ομιλίες σχετικά με τη Δουλειά του ερευνητή -μαθηματικού, αλλά και πάνω σ' αυτό καθ' αυτό το διδακτικό αντικείμενο.

Όμιλος "Θρησκείας και Γεωστρατηγικής Πολιτικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος)

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Γιάννης (Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής)

Ο 4όμιλος της Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού θέτει σε πρώτο πλάνο και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, γλωσσικά κυρίως αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά και Τέχνης που αποτελούν το συνδετικό ιστό μεταξύ Ελλάδας και της γειτονικής μας χώρας Ιταλίας.  Η έμφαση που θα δοθεί απηχεί κυρίως στην προφορική επικοινωνία ώστε να υπάρχει ευχερής ανταπόκριση σε συνήθεις καταστάσεις της καθημερινής ζωής με απώτερο στόχο σε επόμενους κύκλους λειτουργίας την επιτυχή παρουσία σε εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης των ιταλικών.
Ακούμε τραγούδια, παρακολουθούμε οπτικοακουστικό υλικό, δοκιμάζουμε ιταλικά φαγητά, μιλάμε ιταλικά, σκεφτόμαστε ιταλικά.  Allora, andiamo Italia!

Όμιλος "Σχετικότητας και Αστρονομίας"

Υπεύθυνος καθηγητής:Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

Κολοσσιαίες αποστάσεις, αντικείμενα δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερα από τη Γη, χρόνοι στο παρελθόν όσο το γνωστό Σύμπαν και στο μέλλον έως τρισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, εκρήξεις και δυνάμεις πιο ισχυρές από ό,τι μπορεί καν να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, οι μηχανισμοί που τα εξηγούν με τη βοήθεια της πυρηνικής φυσικής και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ο χρόνος μπορεί να κυλάει πιο αργά ή πιο γρήγορα, οι αποστάσεις δεν είναι καν αυτό που νομίζουμε, το βάρος μας δεν υπάρχει.

Όμιλος "Γωριμία με τις σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής"

Υπεύθυνοι καθηγητές:Παπαδάκης Νικόλαος (Φυσικός), Σαρρής Μιχαήλ (Φυσικός)

Όμιλος Αθλητισμού "Σχολικός Αθλητισμός καιΟμαδικά Αθλήματα"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πλυτάς Φραγκίσκος (Φυσικής Αγωγής)

Σχολικό έτος 2018-19

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Όμιλος "Θρησκείας και Γεωστρατηγικής Πολιτικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος)

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Γιάννης (Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής)

Όμιλος "Σχετικότητας και Αστρονομίας"

Υπεύθυνος καθηγητής:Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

Όμιλος "Σύγχρονης Φυσικής"

Υπεύθυνος καθηγητής:Παπαδάκης Νικόλαος (Φυσικός)

Όμιλος "Διαμορφώνω το περιβάλλον που ζω-Σχεδιάζω το χώρο μου-Καλλιεργώ την αισθητική μου"

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Χαραλαμποπούλου Πολυξένη (Πολιτικός Μηχανικός)

Όμιλος Αθλητισμού "Σχολικός Αθλητισμός και Καλαθοσφαίριση"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πλυτάς Φραγκίσκος (Φυσικής Αγωγής)

 

 

Σχολικό έτος 2017-18

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Όμιλος "Γεωστρατηγικής Πολιτικής και Διπλωματίας"

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος)

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Γιάννης (Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής)

Όμιλος "Αστρονομίας και Σχετικότητας"

Υπεύθυνος καθηγητής:Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

Όμιλος "Σύγχρονης Φυσικής"

Υπεύθυνοι καθηγητές:Παπαδάκης Νικόλαος και Σαρρής Μιχαήλ (Φυσικοί)

Όμιλος "Φυσικοχημικές μέθοδοι Ανάλυσης"

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Μητσοπούλου Αθηνά (Χημικός)

Οι μαθητές ακολουθώντας τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας εξοικειώνονται με το θαυμαστό και ανακαλυπτικό  κόσμο των πειραμάτων, διεγείρουν τη φαντασία τους, υιοθετούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και έρευνας. Τα πειράματα τα οποία καλούνται να διεκπεραιώσουν σχετίζονται όχι μόνο με τη λυκειακή ύλη αλλά διευρύνονται και στις πιο εξειδικευμένες φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης όπως είναι οι ηλεκτρομετρικές τεχνικές ή οι φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τις τεχνικές αυτές, τα υλικά και τον εξοπλισμό τους και καλούνται παίξουν το ρόλο των μελλοντικών επιστημόνων.

 

Σχολικό έτος 2016-17

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

 

Όμιλος "Διπλωματίας - Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Σκοπός του ομίλου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η συμμετοχή τους σε ανάλογους διαγωνισμούς και συνέδρια με στόχο τη διάκριση τους, όπως AMUN, PSMUN και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΥP). Στόχοι του ομίλου είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους τομείς των διεθνών σχέσεων με την καλλιέργεια της ρητορικής, της επιχειρηματολογίας, της αγγλικής γλώσσας και της έρευνας σε πεδία των πολιτικών επιστημών. Ο όμιλος θα λειτουργεί ένα δίωρο μια φορά την εβδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων και απευθύνεται σε μαθητές Α’, Β’ και Γ΄ λυκείου. Προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Γιάννης (Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής)

 

Όμιλος "Τέχνης και τεχνικής του κινηματογράφου¨Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δώρα Γκόντα (Καθηγήτρια Αγγλικής)

Στόχος του Ομίλου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την Τέχνη και την Τεχνική του Κινηματογράφου. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την Οπτικοακουστική Παιδεία και συντελούν στη  διαμόρφωση ενός κριτικού θεατή. Στο πρώτο μέρος θα γνωρίσουν την προϊστορία, τη γέννηση και την εξέλιξη του κινηματογράφου καθώς και καλλιτεχνικά κινήματα και μορφές της «τέχνης των τεχνών». Παράλληλα θα γίνει βασική επεξήγηση όρων του κινηματογράφου (σενάριο, μοντάζ, πλάνο, σκηνή, σεκάνς κτλ.) αλλά και προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Στο δεύτερο μέρος θα γράψουν το δικό τους σενάριο και θα σκηνοθετήσουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους με τη βοήθεια επαγγελματία σκηνοθέτη. Θα πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και θα παρακολουθήσουν ομιλίες προσωπικοτήτων του χώρου.

Όμιλος "Αστρονομίας και Σχετικότητας"

Υπεύθυνος καθηγητής:Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

 

Όμιλος "Φυσικής"

Υπεύθυνοι καθηγητές:Παπαδάκης Νικόλαος και Σαρρής Μιχαήλ (Φυσικοί)

Όμιλος "Χημείας σε τεχνολογικές εφαρμογές"

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Μητσοπούλου Αθηνά (Χημικός)

 

Όμιλος "Προγραμματισμού - 3D Γραφικά"

Υπεύθυνος καθηγητής:Τσάκωνας Παναγιώτης (Φυσικός - Πληροφορικής)

 

Σχολικό έτος 2015-16

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Όμιλος "Ρομποτικής"

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Παχούλη Αγνή (Καθηγήτρια Πληροφορικής)

Ο Όμιλος Ρομποτικής θα συνεχίσει την εξάσκηση πάνω στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών με σκοπό τη συμμετοχή της ομάδας (ή των ομάδων) στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του έτους 2015-2016. Το σχολείο έχει προμηθευτεί επαρκές πλήθος από ρομποτικά κιτ, ώστε να στηρίξει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών ομάδων.

Όμιλος "Μουσικής - Η μουσική των δεκαετιών"

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Αρέτου Γεωργία (Φιλόλογος)

Περιεχόμενο του ομίλου: Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στα πλαίσια λειτουργίας 2του ομίλου μουσικής: 1) Θα μελετηθούν τα μουσικά ρεύματα ανά δεκαετία ή μίας δεκαετίας (π.χ. 70’ς ’80’ς ή ’90’ς), καθώς και το κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν). Θα δημιουργηθούν από τους μαθητές διασκευές των τραγουδιών που θα μελετηθούν. 3) Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του ομίλου θα πραγματο- ποιηθεί συναυλία, όπου οι συμμετέχοντες μαθητές θα παρουσιάσουν μουσικές διασκευές τραγουδιών μίας ή περισσότερων δεκαετιών.

Όμιλος "Κινηματογράφου"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δώρα Γκόντα (Καθηγήτρια Αγγλικής)

Στόχος του Ομίλου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την Τέχνη και την Τεχνική του Κινηματογράφου. Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την Οπτικοακουστική Παιδεία και συντελούν στη  διαμόρφωση ενός κριτικού θεατή. Στο πρώτο μέρος θα γνωρίσουν την προϊστορία, τη γέννηση και την εξέλιξη του κινηματογράφου καθώς και καλλιτεχνικά κινήματα και μορφές της «τέχνης των τεχνών». Παράλληλα θα γίνει βασική επεξήγηση όρων του κινηματογράφου (σενάριο, μοντάζ, πλάνο, σκηνή, σεκάνς κτλ.) αλλά και προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Στο δεύτερο μέρος θα γράψουν το δικό τους σενάριο και θα σκηνοθετήσουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους με τη βοήθεια επαγγελματία σκηνοθέτη. Θα πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και θα παρακολουθήσουν ομιλίες προσωπικοτήτων του χώρου. Φιλοδοξούμε να κλείσουμε το μικρό μας καλλιτεχνικό ταξίδι με μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη (στο Μουσείο Κινηματογράφου) και στο Λονδίνο (στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου / BFI).

Όμιλος "Γραμμικό Σχέδιο και Τόποι Λατρείας"

Υπεύθυνοι καθηγητές: Δημήτριος Παναγιωτόπουλος (Θεολόγος), Ξένια Χαραλαμποπούλου (Πολιτικός Μηχανικός)

Το Σχέδιο είναι μια γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας.
Αν ο λόγος αποτελεί τη σημαντικότερη γλώσσα 3 με την οποία ο άνθρωπος εκφράζει τα διανοήματά του και επικοινωνεί με τους άλλους, το Σχέδιο, όπως και η Μουσική, ο Χορός ή το Θέατρο είναι επίσης γλώσσες με τις οποίες ο άνθρωπος εκφράζεται και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το Σχέδιο έχει βασικό σκοπό να απεικονίσει αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στο περιβάλλον ή πρόκειται να κατασκευασθούν όπως είναι τα κτήρια, οι αρχαίοι ναοί, οι εκκλησίες, οι κατοικίες, τα βιομηχανικά κτήρια, οι γέφυρες και άλλα. Υπάρχουν πολλά είδη Σχεδίου. Όταν αυτό γίνεται με τη χρήση σχεδιαστικών οργάνων, χαρακτηρίζεται ως «Γραμμικό Σχέδιο». Στο χώρο της εκπαίδευσης το Γραμμικό Σχέδιο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Στο πλαίσιο του παρόντος Ομίλου θα ασχοληθούμε με τις βασικές αρχές που διέπουν το Γραμμικό Σχέδιο (θα μάθουμε να σχεδιάζουμε από την αρχή, βήμα-βήμα)  προσπαθώντας όσο μπορούμε να εμβαθύνουμε με τον καιρό σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Παράλληλα θα συνδέουμε τις σχεδιαστικές γνώσεις που σταδιακά θα αποκτούμε με υφιστάμενα   έργα  διαφόρων κατηγοριών όπως για παράδειγμα   είναι οι τόποι λατρείας. Αυτό θα σταθεί μια εξαιρετική αφορμή να εμβαθύνουμε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός σε τομείς που σχετίζονται με το συγκεκριμένο  χώρο στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης της επιστήμης.  Για την αφίσα του ομίλου εδώ.

Όμιλος "Έκδοσης Ηλεκτρονικής Εφημερίδας - Περιοδικού των Μαθητών/τριών του Λυκείου (E-Newspaper)"

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα (Φιλόλογος), Μαυρογιάννη Αμάντα (Μαθηματικός)

Το πρόγραμμα του Ομίλου αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας/περιοδικού με θέματα γενικότερου κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος των μαθητών (θεματολογία ποικίλης ύλης που αφορά: σε ειδήσεις σχετικά με τα τεκταινόμενα σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο, αλλά και σε σχολικό, σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, σε θέματα ιστορίας που μπορεί να αφορούν την πόλη ή το σχολείο, σε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, σε βιβλιοπαρουσιάσεις και κριτικές, σε βίντεο, ταινίες κ.α.). Προβλέπεται, επίσης, ταξίδι-επίσκεψη σε μεγάλη ευρωπαϊκή εφημερίδα, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά οι μαθητές την μέθοδο οργάνωσης και έκδοσης της είδησης, αλλά και την τεχνολογική υποστήριξη μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας. 

Όμιλος "Διπλωματίας - Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων"

Υπεύθυνος καθηγητής: Μπουλτζής Ηλίας (Οικονομολόγος)

Σκοπός του ομίλου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η συμμετοχή τους σε ανάλογους διαγωνισμούς και συνέδρια με στόχο τη διάκριση τους, όπως AMUN, PSMUN και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΥP). Στόχοι του ομίλου είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους τομείς των διεθνών σχέσεων με την καλλιέργεια της ρητορικής, της επιχειρηματολογίας, της αγγλικής γλώσσας και της έρευνας σε πεδία των πολιτικών επιστημών. Ο όμιλος θα λειτουργεί ένα δίωρο μια φορά την εβδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων και απευθύνεται σε μαθητές Α’, Β’ και Γ΄ λυκείου. Προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όμιλος "Λατινικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Βασίλειος(Φιλόλογος)

Ο Όμιλος Λατινικής Γλώσσας και Πολιτισμού απευθύνεται στους μαθητές/μαθήτριες της Α΄ - Β΄ Λυκείου και στοχεύει στη γνωριμία και την εξοικείωσή τους όχι μόνο με στοιχεία της λατινικής γλώσσας και γραμματείας αλλά και με τον ρωμαϊκό πολιτισμό. Η επαφή αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς η λατινομάθεια σε συνδυασμό με την ελληνομάθεια αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της αρχαιογνωσίας του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου πολίτη, θεμελιώνοντας ήδη από την Αναγέννηση τις ανθρωπιστικές σπουδές. Οι μαθητές/μαθήτριες, χρησιμοποιώντας τα κοινά εγχειρίδια Λατινικών εμπλουτισμένα με κατάλληλες επιλογές από τους δόκιμους συγγραφείς των κλασικών χρόνων, θα γνωρίσουν και περαιτέρω θα χαρούν ουσιαστικά τις αξίες και τα ιδεώδη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.  

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Γιάννης (Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής)

Στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του ο όμιλος της Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού θέτει σε πρώτο πλάνο και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα, γλωσσικά κυρίως αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά και Τέχνης που αποτελούν το συνδετικό ιστό μεταξύ Ελλάδας και της γειτονικής μας χώρας Ιταλίας.  Η έμφαση που θα δοθεί απηχεί κυρίως στην προφορική επικοινωνία ώστε να υπάρχει ευχερής ανταπόκριση σε συνήθεις καταστάσεις της καθημερινής ζωής με απώτερο στόχο σε επόμενους κύκλους λειτουργίας την επιτυχή παρουσία σε εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης των ιταλικών.
Ακούμε τραγούδια, παρακολουθούμε οπτικοακουστικό υλικό, δοκιμάζουμε ιταλικά φαγητά, μιλάμε ιταλικά, σκεφτόμαστε ιταλικά.  Allora, andiamo Italia!

 

Σχολικό έτος 2014-15

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Η φιλοσοφία του Ομίλου είναι η διδασκαλία Μαθηματικών υψηλού επιπέδου, όπως αυτά που διδάσκονται στους Μαθηματικούς Κύκλους, που τα τελευταία χρόνια προωθούνται από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής και πολλών άλλων χωρών, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό και την προετοιμασία για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. Απευθύνεται σε μαθητές Α ́ -Β ́ Λυκείου με αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά τόσο του Σχολείου μας , όσο και των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Πιο ειδικά θα επιδιωχθεί εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη της Α' και Β ́ τάξης και διδασκαλία ενοτήτων πέρα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (π.χ Μαθηματική Επαγωγή, Ανισότητες, Αρχή Περιστερώνα, Συνδυαστική, Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών, Στερεομετρία ), και γενικά Μαθηματικά που εξετάζονται σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ( Εθνικούς και Διεθνείς). Σε κάθε μάθημα θα δίνονται θέματα για αυτενέργεια στο σπίτι, και οι μαθητές θα πρέπει να καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια πάνω σ’ αυτά για να υπάρξει όφελος για τους ίδιους. Θα επιδιωχθεί συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ καθώς και με τη ΣΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. για κάποιες Ομιλίες σχετικά με τη Δουλειά του ερευνητή -μαθηματικού, αλλά και πάνω σ' αυτό καθ' αυτό το διδακτικό αντικείμενο. Παρουσίαση για τον Όμιλο εδώ.

Όμιλος "Πληροφορικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Τσάκωνας Παναγιώτης (Καθηγητής Πληροφορικής, Φυσικός)

Ο Όμιλος Πληροφορικής θα επικεντρωθεί στη δημιουργία προγραμμάτων παραγωγής γραφικών σε δύο και τρεις διαστάσεις. Θα αναπτυχθούν υποπρογράμματα δημιουργίας απλών αντικειμένων (primitives) τα οποία θα αποτελέσουν δομικούς λίθους για τη σύνθεση περιπλοκότερων οντοτήτων. Θα γίνει εκτενής αναφοράς στη βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL για τον απευθείας προγραμματισμό της Κάρτας Γραφικών και ενσωμάτωσής της σε ιστοσελίδες με χρήση της HTML 5 και της WebGL. Ως βασικός σκοπός ορίζεται η δημιουργία ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού το οποίο, (προβλέπεται ότι) θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-me.

Όμιλος "Ρομποτικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Παχούλη Αγνή (Καθηγήτρια Πληροφορικής)

Ο Όμιλος Ρομποτικής θα συνεχίσει την εξάσκηση πάνω στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών με σκοπό τη συμμετοχή της ομάδας (ή των ομάδων) στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του έτους 2014-2015. Το σχολείο έχει προμηθευτεί επαρκές πλήθος από ρομποτικά κιτ, ώστε να στηρίξει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών ομάδων.

Όμιλος "Θεωρητικής Φυσικής και Αστρονομίας"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

Σκοπός του ομίλου είναι η γνωριμία των μαθητών με προχωρημένες θεωρίες της Φυσικής και με τις σύγχρονες μεγάλες ανακαλύψεις της Αστρονομίας και Κοσμολογίας. Τα αντικείμενα του ομίλου δεν αποτελούν μέρος της ύλης του σχολείου και θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ανταπόκριση των μαθητών. Αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι: Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, Κβαντική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσική Επιταχυντών, Το Ηλιακό Σύστημα, Οι Αστέρες, Οι Γαλαξίες, Το Σύμπαν, Θεωρίες υπό εξέλιξη: Θεωρία Χορδών, Υπερσυμμετρία, ...

Όμιλος "Χημείας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μητσοπούλου Αθηνά (Χημικός)

Ο Όμιλος Χημείας του Προτύπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία (αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών) τα σχολικά  έτη 2012-13  και 2013-14 στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων των Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων θα  πραγματοποιηθεί και κατά το σχολικό έτος 2014-15.
Στον Όμιλο Χημείας οι μαθητές ακολουθώντας τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας εξοικειώνονται με το θαυμαστό και ανακαλυπτικό  κόσμο των πειραμάτων, διεγείρουν τη φαντασία τους, υιοθετούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και έρευνας. Τα πειράματα τα οποία καλούνται να διεκπεραιώσουν σχετίζονται όχι μόνο με τη λυκειακή ύλη αλλά διευρύνονται και στις πιο εξειδικευμένες φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης όπως είναι οι ηλεκτρομετρικές τεχνικές ή οι φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές. Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τις τεχνικές αυτές, τα υλικά και τον εξοπλισμό τους και καλούνται παίξουν το ρόλο των μελλοντικών επιστημόνων.

Όμιλος "Πειραμάτων Φυσικής και Εφαρμογών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος (Φυσικός)

Σκοπός του ομίλου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με διαδικασίες και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν μέσα από την διεξαγωγή πειραμάτων φυσικής ώστε να καταστούν ικανοί να ενσωματώσουν στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου στις γνωστικές τους δομές. Ειδικότερα οι μαθητές μέσα από τη μελέτη  και διεξαγωγή πειραμάτων: (1) Θα κατανοήσουν  βασικές έννοιες της Φυσικής, (2) Θα μυηθούν σε ερευνητικές διεργασίες, (3) Θα εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, (4) Θα έλθουν σε επαφή με τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, (5) Θα εξοικειωθούν με τη μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών διαδικασιών.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα του ομίλου περιλαμβάνονται εξειδικευμένες παρουσιάσεις, εξάσκηση των μαθητών σε  πειράματα πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές ασκήσεις του αναλυτικού προγράμματος, διερεύνηση προβλημάτων και σχεδιασμός πειραματικών μεθόδων για τη επίλυσή τους, επισκέψεις σε εργαστήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συνεργασία με αντίστοιχους ομίλους άλλων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Όμιλος "Διπλωματίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Σκοπός του ομίλου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η συμμετοχή τους σε ανάλογους διαγωνισμούς και συνέδρια με στόχο τη διάκριση τους, όπως AMUN, DSAMUN, «Euroscola», «Βουλή των εφήβων» και Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νέων (ΕΥP). Στόχοι του ομίλου είναι η ανάδειξη των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους τομείς των διεθνών σχέσεων με την καλλιέργεια της ρητορικής, της επιχειρηματολογίας, της αγγλικής γλώσσας και της έρευνας σε πεδία των πολιτικών επιστημών. Ο όμιλος θα λειτουργεί ένα δίωρο μια φορά την εβδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων και απευθύνεται σε μαθητές Α’, Β’ και Γ΄ λυκείου. Προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όμιλος "Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας"

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα (Φιλόλογος), Μαυρογιάννη Αδαμαντία (Μαθηματικός).

Το πρόγραμμα του Ομίλου αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας/περιοδικού  με θέματα γενικότερου κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος των μαθητών (θεματολογία ποικίλης ύλης που αφορά: σε ειδήσεις σχετικά με τα τεκταινόμενα σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο, αλλά και σε σχολικό, σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, σε θέματα ιστορίας που μπορεί να αφορούν την πόλη ή το σχολείο, σε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, σε βιβλιοπαρουσιάσεις και κριτικές).
Βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς του προγράμματος αποτελούν: α. η καλλιέργεια και ανάπτυξη  της κριτικής και  δημιουργικής σκέψης  β. η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων  γ. η ανάληψη πρωτοβουλιών δ. η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της ομαδοσυνεργασίας, αλλά  και μέσω των ερευνητικών μεθόδων (συνένετυξη, ερωτηματολόγια κ.λ.π) ε.  η ενθάρρυνση συμμετοχής όλων των μαθητών σε πολλές και διαφορετικές  δραστηριότητες στ.  η παραγωγή λόγου (δημοσιογραφικού, κριτικού, επιστημονικού) και γνωστικού υλικού ζ. η άσκηση στην παραγωγή διαφορετικών μορφών κειμένων (είδηση, ρεπορτάζ, συνένετευξη – ενεργή ακρόαση, άρθρο, δοκίμιο, σχολιασμός έργων τέχνης, βιβλιοπαρουσίαση, παρουσίαση καλλιτεχνικών έργων ή ειδήσεων) η. Η εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες, τεχνογνωσία των νέων μέσων
Στο αναλυτικό πρόγραμμα του Ομίλου περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, φωτογραφίες,κείμενα), η εξοικείωση με τις τεχνολογίες σχεδιασμού δυναμικών ιστοσελίδων. Ο Όμιλος θα αποτελέσει συνέχεια, σε ανανεωμένη και διευρυμένη βάση, επιτυχημένης προσπάθειας σχετικού πολιτιστικού προγράμματος του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Όμιλος "Ιταλικής Γλώσσας"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Ιωάννης (Καθηγητής Ιταλικών, Χημικός)

Στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του ο όμιλος Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού θέτει σε πρώτο πλάνο και αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα -γλωσσικά κυρίως αλλά και κοινωνικά, πολιτιστικά ή Τέχνης- που αποτελούν το συνδετικό ιστό μεταξύ Ελλάδας και της γειτονικής μας χώρας Ιταλίας.  Η έμφαση που θα δοθεί απηχεί κυρίως στην προφορική επικοινωνία ώστε να υπάρχει ευχερής ανταπόκριση σε συνήθεις καταστάσεις της καθημερινής ζωής με απώτερο στόχο σε επόμενους κύκλους λειτουργίας την επιτυχή παρουσία σε εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης των ιταλικών.
     Ακούμε τραγούδια, παρακολουθούμε οπτικοακουστικό υλικό, δοκιμάζουμε ιταλικά φαγητά, διαβάζουμε και μιλάμε ιταλικά, σκεφτόμαστε ιταλικά.  Allora, andiamo Italia!

Όμιλος "Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Διακόσμησης Χώρων - Βυζαντινή Ναοδομία και Αρχιτεκτονική"

Υπεύθυνοι καθηγητές: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος), Χαραλαμποπούλου Ξένια (Πολιτικός Μηχανικός)

Ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας. Πρέπει να είναι όμορφος, λειτουργικός και ασφαλής. Επίσης πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε (κατοικία, εργασία, λατρεία, αναψυχή και άλλες).Στο συγκεκριμένο όμιλο θα ασχοληθούμε με στοιχεία «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατοικιών & ναών». Θα μάθουμε τρόπους που βελτιώνουν την αισθητική του χώρου και τον καθιστούν πιο λειτουργικό. Θα σχεδιάσουμε, θα ζωγραφίσουμε, θα κατασκευάσουμε, θα μετρήσουμε, θα βάψουμε, θα μαστορέψουμε σε μια προσπάθεια να μάθουμε κάνοντας πράγματα, “learning by doing” όπως  θα λέγαμε ….. στα ελληνικά! Στόχος  είναι στο τέλος, όντας  πλουσιότεροι σε γνώσεις και εμπειρίες, να μπορούμε να φτιάξουμε το δωμάτιό μας όπως μας αρέσει, να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση στο σπίτι μας προς το καλύτερο και να  διατυπώσουμε προτάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής και  της λειτουργικότητας του σχολικού μας συγκροτήματος.

Όμιλος "Γαλλικών" (επίπεδο Α1/Α2)

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζεβελέκου Ηλιάνα (Γαλλικής Φιλολογίας)

Ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στη συστηματική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς με στόχο την απόκτηση του ΚΠγ (Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) επιπέδου Α1/Α2. Οι μαθητές θα ασκηθούν τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο με ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδό τους και με προσομοίωση εξετάσεων με θέματα παλαιότερων ετών.

Όμιλος "Λατινικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Βασίλειος (Φιλόλογος)

Ο Όμιλος Λατινικών στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών όχι μόνο με τη Λατινική Γλώσσα αλλά και με τον Ρωμαϊκό Πολιτισμό κυρίως ως μέρος της Ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς. Η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στην αναστροφή όχι με το "γράμμα" αλλά και με το "πνεύμα" των Ρωμαίων συγγραφέων Βιργίλιος, Σενέκας, Λουκρήτιος.

 

Σχολικό έτος 2013-14

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Όμιλος "Φυσικοχημείας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μητσοπούλου Αθηνά (Χημικός)

Όμιλος "Μελέτης Νεοελληνικού Θεάτρου"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαβραδινού Μαρία (Φιλόλογος) - Σύντομη παρουσίαση μαθητών

Όμιλος "Θεάτρου"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα (Φιλόλογος) - Παρουσίαση θεατρικής παράστασης

Όμιλος "Πληροφορικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Τσάκωνας Παναγιώτης (Καθηγητής Πληροφορικής, Φυσικός)

Όμιλος "Διπλωματίας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Όμιλος "Φιλοσοφίας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μανοπούλου Εύη (Φιλόλογος)

Όμιλος "Πειραμάτων Φυσικής και Εφαρμογών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Πάσχος Αργύριος (Φυσικός)

Όμιλος "Φυσικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Σαρρής Μιχαήλ (Φυσικός)

Όμιλος "Ρομποτικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Νικολόπουλος Ηρακλής (Μαθηματικός)


 Σχολικό έτος 2012-13

Όμιλος "Μαθηματικών"

Υπεύθυνος καθηγητής: Βισκαδουράκης Βασίλειος (Μαθηματικός)

Όμιλος "Φυσικοχημείας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μητσοπούλου Αθηνά (Χημικός)

Όμιλος "Κινηματογράφου"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γκόντα Θεοδώρα (Καθηγήτρια Αγγλικών)

Όμιλος "Ρητορικής"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα (Φιλόλογος)

Όμιλος "Ιστορίας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Όμιλος "Φιλοσοφίας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μανοπούλου Εύη (Φιλόλογος)

Όμιλος "Ιστορίας"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Όμιλος "Μουσικής"

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρέτου Γεωργία (Φιλόλογος)

Όμιλος "Ρομποτικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Τσάκωνας Παναγιώτης (Καθηγητής Πληροφορικής, Φυσικός)

Όμιλος "Σύγχρονης Φυσικής"

Υπεύθυνος καθηγητής: Σαρρής Μιχάλης - Εργασίες μαθητών