Προγραμματα, Ομιλοι και Ερευνητικες Εργασιες

Στην αρχή του σχολικού έτους, εντός προθεσμιών που ανακοινώνονται, κάθε μαθητής του Λυκείου της Ιωνιδείου πρέπει να αποφασίσει σε ποιους Ομίλους και σε ποια Προγράμματα θα συμμετάσχει. Ακολουθεί μία περιγραφή της κάθε κατηγορίας. Στο τέλος του σχολικού έτους γίνεται παρουσίαση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην σχολική κοινότητα.

Ομιλοι

Κάθε Όμιλος έχει συνήθως 12-20 μαθητές οι οποίοι συναντιούνται με τον καθηγητή για ένα δίωρο την εβδομάδα, αμέσως μετά το σχολείο. Τα περιεχόμενα των Ομίλων ποικίλουν και πολλές φορές τα ενδιαφέροντα των μαθητών μπορούν να προκαλέσουν την δημιουργία ενός νέου Ομίλου. Η ημέρα και ώρα συνάντησης ρυθμίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες και επιθυμίες των μαθητών και του καθηγητή. Στους Ομίλους δεν γίνεται μάθημα με την συνηθισμένη έννοια, αλλά μπορούν να γίνονται διάφορες δραστηριότητες, παρουσιάσεις, επισκέψεις, κλπ. Κάθε μαθητής επιτρέπεται να συμμετέχει το πολύ σε δύο Ομίλους. Στους Ομίλους μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές άλλων σχολείων. Στο τέλος της χρονιάς δίνεται τιμητικό δίπλωμα (βεβαίωση) σε κάθε μαθητή που συμμετείχε. Δεν υπάρχει βαθμολογία.

Προγραμματα

Τα Προγράμματα είναι σειρές δραστηριοτήτων με καθορισμένο στόχο και προδιαγραφές προσδιορισμένες από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε ένα Πρόγραμμα συναποφασίζουν με τον καθηγητή το πότε θα συναντιούνται. Πολλά Προγράμματα ολοκληρώνονται με ελάχιστες συναντήσεις αλλά με επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων ποικίλει πολύ: Σε πολλά από αυτά, οι μαθητές μελετούν θεωρητικά σε βάθος ένα θέμα και το παρουσιάζουν, σε άλλα κάνουν μία έρευνα, σε άλλα μπορεί να σχεδιάσουν κάποιο αντικείμενο, κλπ. Πολλά Προγράμματα ολοκληρώνονται με μία επίσκεψη ή μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή. Δεν υπάρχει κάποιο όριο στον αριθμό των Προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει κάποιος μαθητής. Δεν υπάρχει βαθμολογία.

Τμηματα Ενισχυτικης Διδασκαλιας

Κάθε χρόνο δημιουργούνται επιπλέον κάποια τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθήματα στα οποία αρκετοί μαθητές εκφράζουν δυσκολία να ανταποκριθούν πλήρως. Συνήθως δημιουργούνται τμήματα φιλολογικών μαθημάτων, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. Η δημιουργία των τμημάτων εξαρτάται κάθε φορά από τη ζήτηση και καθορίζεται μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου. Ορίζεται κάποια προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής.