Σχολικος κανονισμος

Ο σχολικός κανονισμός του Λυκείου της Ιωνιδείου θα προκύψει μετά από διάλογο ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Όταν ολοκληρωθεί η σύνθεσή του, θα αναρτηθεί παρακάτω.