Ερευνητικες εργασιες

2019-20

Ερευνητικές Εργασίες

Α' τάξη

Κάπνισμα - Αλκοόλ (επίβλεψη: κ. Γκόντα)

Ζώα υπό εξαφάνιση (επίβλεψη: κ. Χαραλαμποπούλου)

Οι λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου (επίβλεψη: κ. Χαραλαμποπούλου)

Χρήση κινητού τηλεφώνου - Κοινωνικά δίκτυα (επίβλεψη: κ. Γκόντα)

Β' τάξη

Εγκληματολογία (επίβλεψη: κ. Μουγιάκου)

Τσερνόμπιλ (επίβλεψη: κ. Τζεβελέκου)

Ετοιμάζοντας άρθρα για το Open Schools Journal for Open Science (επίβλεψη: κ. Τζάμου)

Μύθοι ανά τον κόσμο (επίβλεψη: κ. Μέγα)

Θέατρο και Λογοτεχνία (επίβλεψη: κ. Βαρθαλίτης)

2018-19

Ερευνητικές Εργασίες

Α' τάξη

Η ιστορία του Μεσαίωνα στην Ευρώπη: Αλήθειες και Ψέμματα (επίβλεψη: κ. Μέγα)

Ιατρική επιστήμη (επίβλεψη: κ. Χαραλαμποπούλου)

Συστήματα οργάνων του ανθρώπινου σώματος (επίβλεψη: κ. Χαραλαμποπούλου)

Το ανθρώπινο σώμα: Εξέλιξη, λειτουργίες και κίνδυνοι (επίβλεψη: κ. Μέγα)

Β' τάξη

Η δραματοποίηση των νεανικών ανησυχιών (επίβλεψη: κ. Μητσοπούλου)

Θανατική ποινή (επίβλεψη: κ. Γκόντα)

Εθνικές κουζίνες (επίβλεψη: κ. Γκόντα)

Μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν στα Μαθηματικά; (επίβλεψη: κ. Παυλόπουλος)

Ουσίες που εθίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό (επίβλεψη: κ. Πάντου)

 

Παλαιότερες ερευνητικές εργασίες