Αυτοαξιολογηση

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου συμμετέχει στην διαδικασία της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) η οποία διεξάγεται με οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία γενικά, μπορείτε να βρείτε στο "Παρατηρητήριο της ΑΕΕ" (ιστοχώρος που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του ΙΕΠ).

Η έκθεση γενικής εκτίμησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2013-14 βρίσκεται εδώ.

Οι εκθέσεις συστηματικής διερεύνησης για την ποιότητα του διδακτικού έργου (τομέας 3) και την ποιότητα των δράσεων (τομέας 5) υπάρχουν εδώ και εδώ αντίστοιχα.