Διαδικασια Εισαγωγης

Με το νόμο 4327/ΦΕΚ 50/14-5-2015, το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γενικό Λύκειο, συνδεδεμένο με το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Με βάση το νόμο (Άρθρο 11): "Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις."

Τον Ιούνιο 2015, στην Α' Λυκείου υπήρξαν 4 κενές θέσεις, οι οποίες πληρώθηκαν με την διαδικασία της κλήρωσης. Για την διαδικασία που ακολουθήθηκε πιέστε εδώ.

Για το Σεπτέμβριο 2016 ισχύουν τα παρακάτω:

Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο σχολείο για υποβολή αίτησης συμμετοχής:

α. για την Α' και Γ' τάξη σε εξετάσεις.

β. για την Β' τάξη σε κλήρωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σχολείο μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο για την Α' όσο και για την Γ' τάξη την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 11:00 π.μ., στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η κλήρωση για την Β' Λυκείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, 12:00.