Διαδικασια Εισαγωγης

Με το νόμο 4327/ΦΕΚ 50/14-5-2015, το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γενικό Λύκειο, συνδεδεμένο με το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, στην Α΄τάξη του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής. Ως αποτέλεσμα, όλες οι θέσεις εισαγωγής μαθητών στην Α' Λυκείου καλύπτονται από τους αποφοίτoυς του Γυμνασίου. Κενές θέσεις δημιουργούνται μόνο στην περίπτωση που κάποιος απόφοιτος του Γυμνασίου της Ιωνιδείου αποφασίσει να μην εγγραφεί στο Λύκειο της Ιωνιδείου.

Με βάση το νόμο (Άρθρο 11): "Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις."

Τον Ιούνιο 2015, στην Α' Λυκείου υπήρξαν 4 κενές θέσεις, οι οποίες πληρώθηκαν με την διαδικασία της κλήρωσης. Για την διαδικασία που ακολουθήθηκε πιέστε εδώ.

Για το Σεπτέμβριο 2016 έγιναν εξετάσεις για την πλήρωση των λίγων κενών θέσεων της Α' και Γ΄τάξης και κλήρωση για την Β΄τάξη.

Για το σχολικό έτος 2017-18, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενά στο Λύκειο της Ιωνιδείου για την διαδικασία εισαγωγής του Ιουνίου 2017. Υπάρχει όμως περίπτωση να προκύψουν κενά μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων (28 Απριλίου - 19 Μαΐου). Αυτό θα συμβεί αν δεν υποβάλλουν αίτηση όλοι οι απόφοιτοι του Γυμνασίου της Ιωνιδείου οι οποίοι εγγράφονται αυτοδίκαια. Επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο διάστημα 28 Απριλίου έως 19 Μαΐου. Οι κενές αυτές θέσεις θα καλυφθούν με εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις 21 Ιουνίου, με υποψήφιους τους μαθητές (εκτός αποφοίτων του Γυμνασίου της Ιωνιδείου) των οποίων οι κηδεμόνες υπέβαλλαν αίτηση μεταξύ 28 Απριλίου και 19 Μαΐου. Για την περίπτωση που προκύψουν επιπλέον κενά αργότερα, και αφού εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων από τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, αυτα θα καλυφθούν με εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου και κλήρωση για την Γ' Λυκείου (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση). Οι διαδικασίες αυτές, εφόσον είναι απαραίτητες, θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ και εδώ. Για τις αιτήσεις εισαγωγής οι πληροφορίες βρίσκονται εδώ.