Προγραμματα

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι ειδική κατηγορία δραστηριοτήτων οι οποίες διεξάγονται με συγκεκριμένη διαδικασία και προδιαγραφές και εγκρίνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι βασικές αρχές που τα διέπουν είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η αναπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκά.

 

2018-19


"Πάμε Μουσείο" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζάμου Αικατερίνη, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών Προγραμμάτων). Η αντίστοιχη ιστοσελίδα βρίσκεται εδώ. Η δράση έχει δημοσιευθεί σε συνέδριο. Η δημοσίευση βρίσκεται εδώ.

"Η ρητορική τέχνη στην αρχαιότητα και η δυναμική της επιχειρηματολογίας" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Ισότητα και διαφορετικότητα στο πλαίσιο του σχολείου" Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Β. (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας)


"Διαβάζοντας το Διαδίκτυο: Μία κειμενοκεντρική προσέγγιση του διαδικτυακού λόγου". Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Ι., Μαθηματικός, Διευθυντής του Πρότυπου Λυκείου της Ιωνιδείου σε συνεργασία με τη Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογο (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας).


2017-18


"Πειραματική Ερυθρή Οινοποίηση (Αγιωργίτικο)" Υπεύθυνος καθηγητής: Η. Νικολόπουλος, Μαθηματικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας)

"Αναγέννηση στην φλωρεντιανή ζωγραφική και τα ελληνικά της πρότυπα" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Δημακοπούλου, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Η ζωή ανάμεσα στα κτίρια: Προς το Α της Αρχιτεκτονικής" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μανοπούλου Π., Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει την κατηγορία Πολιτιστικών Προγραμμάτων και συντελείται σε συνεργασία με το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου και το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζαννείου και το Πειραματικό Λύκειο Ζαννείου)


"Ο ελληνισμός της Κεντρικής Ευρώπης: η περίπτωση της Ουγγαρίας και της Τσεχίας" Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Β. (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Μικρή Βιβλιοθήκη: μια παρέμβαση στον δημόσιο χώρο και η κινηματογραφική της αποτύπωση". Υπεύθυνγ καθηγήτρια: Σαρμπάνη Π., Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων).


"Διακειμενικές συνομιλίες ανάμεσα στην γαλλική και την νεοελληνική ποίηση του 20ου αιώνα". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αθανασοπούλου Β., Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων).


"Μια Κυριακή στο μουσείο: επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στα ίχνη της αρχαίας ιστορίας". Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σαρμπάνη Π. (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων).


"Το λιμάνι του Πειραία - αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντος με την κοινωνία". Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Ι., Χημικός, Καθηγητής Ιταλικής Φιλολογίας (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Περιβαλλοντικών προγραμμάτων).


2016-17


"Πειραματική Ερυθρή Οινοποίηση (Αγιωργίτικο)" Υπεύθυνοι καθηγητές: Η. Νικολόπουλος, Μαθηματικός, Α. Μητσοπούλου, Χημικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας)

"Η Formula-1 στα σχολεία. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας" Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Σαρρής, Φυσικός, Ν. Παπαδάκης, Φυσικός, Π. Τσάκωνας, Φυσικός-Πληροφορικής (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας)


"Σύγχρονη Αργώ - Σύγχρονοι Αργοναύτες: Ένας ξεχωριστός συμβολισμός για έαν κόσμο χωρίς σύνορα" Υπεύθυνες καθηγήτριες: Α. Μαυρογιάννη, Μαθηματικός, Ε. Πετράκη, Πληροφορικής (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Σικελία: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα" Υπεύθυνοι καθηγητές: Α. Δημακοπούλου, Β. Μπακούρος, Φιλόλογοι (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Η Αθήνα του 19ου αιώνα - Σημαντικοί αρχιτέκτονες" Υπεύθυνοι καθηγητές: Ξ. Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Δ. Παναγιωτόπουλος, Θεολόγος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Η Βυζαντινή κληρονομιά του Πηλίου" Υπεύθυνοι καθηγητές: Ξ. Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Δ. Παναγιωτόπουλος, Θεολόγος, Γ. Βαρθαλίτης, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Δρόμοι των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας" Υπεύθυνοι καθηγητές: Β. Βισκαδουράκης, Μαθηματικός, Π. Μανοπούλου, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Τα μαθηματικά στο έργο του Ελύτη" Υπεύθυνοι καθηγητές: Ε. Βασιλείου, Μαθηματικός, Γ. Βαρθαλίτης, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Διακειμενικές συνομιλίες ανάμεσα στη Γαλλική και στη Νεοελληνική ποίηση του 20ου αιώνα" Υπεύθυνοι καθηγητές: Β. Αθανασοπούλου, Φιλόλογος, Η. Τζεβελέκου, Γαλλικής Φιλολογίας, Π. Τσάκωνας, Φυσικός-Πληροφορικής (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)

 

2014-15


"Μοντέρνα - σύγχρονη διατολογία" Υπεύθυνος καθηγητής: Ι. Πολίτης, Χημικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας)

"Η Formula-1 στα σχολεία. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας" Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Σαρρής, Φυσικός, Ν. Παπαδάκης, Φυσικός, Π. Τσάκωνας, Φυσικός-Πληροφορικής (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας)


"Η τάξη ταξιδεύει στη Γαλλία" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Η. Τζεβελέκου, Γαλλικής Φιλολογίας (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Βυζαντινά μνημεία της Αθήνας" Υπεύθυνοι καθηγητές: Β. Μπακούρος, Α. Δεληγιάννη, Φιλόλογοι (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Η Βυζαντινή κληρονομιά της Βενετίας" Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Παναγιωτόπουλος, Θεολόγος, Ξ. Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Το Ιρλανδικό ζήτημα μέσα από τον κινηματογράφο και τη μουσική" Υπεύθυνες καθηγήτριες: Θ. Γκόντα, Αγγλικής Φιλολογίας, Α. Μαυρογιάννη, Μαθηματικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


"Οι Γυναίκες μαθηματικοί στην Αρχαιότητα" Υπεύθυνος καθηγητής: Ε. Βασιλείου, Μαθηματικός (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)


 

2013-14


Μαθητές της Α' τάξης υπό την εποπτεία της κας Δημακοπούλου Αλεξάνδρας και της κας Μαυρογιάννη Αδαμαντίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Ηλεκτρονική εφημερίδα μαθητών Ιωνιδείου". Την ηλεκτρονική εφημερίδα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


Μαθητές της Β' τάξης υπό την εποπτεία της κας Δημακοπούλου Αλεξάνδρας και της κας Μαυρογιάννη Αδαμαντίας,συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Αντιφασιστικός Κινηματογράφος". Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος Δικτύου Πολιτιστικών Προγραμμάτων με άλλα σχολεία του Πειραιά.


Στα πλαίσια του προγράμματος YouthActiv με τίτλο "Οι Νέοι και η Ευρώπη" η ομάδα της Ιωνιδείου, υπό την εποπτεία της κας Γεωργαντή Αικατερίνης, της κας Δημακοπούλου Αλεξάνδρας και της κας Μαυρογιάννη Αδαμαντίας, πέρασε στη β' φάση αξιολόγησης τον Ιανουάριο του 2014.


Δύο ομάδες μαθητών της Β' Λυκείου, υπό τον συντονισμό του Φυσικού κ. Σαρρή Μιχαήλ, συμμετείχαν στον 3o Πανελλήνιο Διαγωνισμό Formula 1 in Schools που πραγματοποιήθηκε στο The Mall Athens στις 11 και 12 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τα αποτελέσματα, εδώ.


Πρόγραμμα YouthActiv: Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργάνωσε σε πέντε πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Τρίκαλα) επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος  Jean Monnet  Κύρια Δράση 1 – Δράσεις πληροφόρησης και έρευνας με το όνομα YouthActiv. Το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής συμμετείχε με 47 μαθητές στην επιμορφωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5/4/2014 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τους μαθητές συνόδευσαν οι Υπεύθυνες για το πρόγραμμα καθηγήτριες του σχολείου μας και σύνδεσμοι με το ΠΑΠΕΙ: Αλεξάνδρα Δημακοπούλου (φιλόλογος), Κατερίνα Γεωργαντή (φιλόλογος), Αμάντα Μαυρογιάννη (μαθηματικός). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Μαθητές της Α' Λυκείου υπό την εποπτεία του κου Πυρπυρή Παναγιώτη και της κας Ζαβραδινού Μαρίας (φιλολόγων), σε συνεργασία με μαθητές του Ζαννείου Προτυπου Πειραματικού Λυκείου και με μαθητές του Τουρκικού Σχολείου Anadolu της Κωνσταντινούπολης, συγκρότησαν δίκτυο στο οποίο παρακολουθούν και αναλύουν πτυχές κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την Κωνσταντινούπολη. (Πρόγραμμα: "Η Κωνσταντινούπολη μέσα από τον κινηματογράφο" - "Instabul and cinema").


Το Λύκειο της Ιωνιδείου συμμετέχει στο πρόγραμμα Formula 1 in Schools με δύο ομάδες.  Η εργασία της πρώτης ομάδας περιγράφεται στον σύνδεσμο εδώ.


Μαθητές της Α' τάξης υπό την εποπτεία της κας Δημακοπούλου Αλεξάνδρας και της κας Μαυρογιάννη Αδαμαντίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα etwinning με τίτλο "Η πόλη μου και ο 20ος αιώνας" σε συνεργασία με το ισπανικό σχολείο IES Auringis στη Γρανάδα της Ισπανίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Μαθητές των τμημάτων Β1, Β2 και Β3 συνεργαζόμενοι με τους καθηγητές Ζαβραδινού Μαρία (φιλόλογο) και Παναγιωτόπουλο  Δημήτριο (θεολόγο), ερευνούν την ιστορία αρχαιολογικών θησαυρών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίοι εκτίθενται σε μεγάλα μουσεία της Ευρώπης (Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο και Βενετία) στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Πολιτιστική κληρονομιά στα μουσεία του κόσμου».


Υπό την καθοδόγηση της κ. Βότση Ελένης (φιλολόγου) πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα "Φωτίζοντας πτυχές του καθημερινού βίου στην Κλασσική Αθήνα».


Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον τα πολιτιστικά προγράμματα «Χοροί του κόσμου», «Φυσικές καταστροφές», «Λογοτεχνικό Εργαστήρι».


Παλαιότερα Προγράμματα