Προγραμματα

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι ειδική κατηγορία δραστηριοτήτων οι οποίες διεξάγονται με συγκεκριμένη διαδικασία και προδιαγραφές και εγκρίνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι βασικές αρχές που τα διέπουν είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η αναπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκά.

 

2019-20


"Οθωμανικά μνημεία της Αθήνας" Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Βασίλειος, Φιλόλογος. Συμμετέχοντες καθηγητές: Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογος, Κοκορέλης Γεώργιος, Φιλόλογος. (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών Προγραμμάτων).
Οι μαθητές προσέγγισαν την ιστορική  περίοδο της Τουρκοκρατίας και των υλικών κατάλοιπών της στην ελληνική πραγματικότητα. Ασχολήθηκαν με το Οθωμανικά μνημεία που χτίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας σε διάρκεια τεσσάρων αιώνων (1456-1833), μνημεία από τα οποία λίγα παραμένουν σήμερα άρτια και ακόμα λιγότερα είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Τα μνημεία αυτά αποτελώντας ένα ιδιαίτερο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την οικοδομική τους δραστηριότητα,  καθώς ήταν νέοι τύποι κτηρίων για την τότε εποχή. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε ενδελεχώς  η ιστορική παράδοση του χώρου τους, η κοινωνική λειτουργικότητά τους, η αρχιτεκτονική τους θέση στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, τα νέα στοιχεία που εισήγαγαν στην αμυντική οργάνωση της πόλης, καθώς και η λαογραφική τους διάσταση. Οι μαθητές μέσω της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την περίοδο της Τουρκοκρατίας εντόπισαν και κατανόησαν βασικές πτυχές του οθωμανικού και ισλαμικού πολιτισμού σε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό.  Το τελικό παραγόμενο έργο των μαθητών έχει αναρτηθεί εδώ.

"Αναγνώσεις κειμένων ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 19ου αι. Αναπαραστάσεις μιας εποχής. Διακειμενική προσέγγιση" Υπεύθυνος καθηγητής: Κοκορέλης Γεώργιος, Φιλόλογος. Συμμετέχουσα: Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών Προγραμμάτων).

Οι μαθητές με την εποπτεία των υπεύθυνων καθηγητών διάβασαν εμβληματικά λογοτεχνικά κείμενα αναπαράστασης της ζωής στη Ρωσία, στη Γαλλία και στην Αγγλία, όπως το «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι, την «Αισθηματική αγωγή» του Φλωμπέρ και την «Ιστορία δυο πόλεων» του Ντίκενς. Προσέγγισαν συγκριτικά και ανάλογα με τη διαμορφούμενη δυναμική της ομάδας θέματα, όπως: φτώχεια, ανθρώπινες σχέσεις, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός σε Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και τις επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης. Ήρθαν σε επαφή με τις τεχνικές της γραφής/ συγγραφής/ και της γραφής ποικίλων δικών τους κειμένων και αναπαράστησαν τον ευρωπαϊκό 19ο αι. σε Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία. Η στοχευμένη και εστιασμένη ανάγνωση βοήθησε την απόλαυση των κειμένων, ενώ η βιωματική και η ανακαλυπτική προσέγγιση εξασφάλισε την δημιουργική και ελεύθερη έκφραση των μαθητών.

"Βυζαντινός Πολιτισμός και Ελληνοχριστιανική Οικουμένη - Η Ιουστινιάνεια περίοδος" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογος. Συμμετέοντες καθηγητές: Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος) και Κοκορέλης Γεώργιος (Φιλόλογος) (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων).

Οι μαθητές προσέγγισαν την ιστορική περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας (4ος – 6ος μ.Χ. αι.)  εστιάζοντας στη σημασία του προσώπου, του έργου αλλά και της συνολικής  δράσης του Ιουστινιανού στην εξέλιξη της πολιτισμικής κυριαρχίας της ελληνικής ταυτότητας. Εξέτασαν την επίδραση του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος στη διαμόρφωση και την κωδικοποίηση του Δικαίου από τον Ιουστινιανό, καθώς το νομοθετικό του έργο («Νεαρές», «Ιουστινιάνειος κώδικας», «Πανδέκτης» και «Εισηγήσεις») το οποίο αποτέλεσε τη βάση της νεότερης νομοθεσίας των ευρωπαϊκών κρατών. Οι μαθητές εξέτασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Ιουστινιανός εξασφάλισε ισχυρή εσωτερική οργάνωση και χρηστή διοίκηση στην αυτοκρατορία του και μέσω της σύγκρισης των σχέσεων Ανατολής και Δύσης σε Τέχνη, Ναοδομία και θρησκευτική αντίληψη εντόπισαν ποικίλα ενοποιητικά και διαφοροποιητικά στοιχεία μεταξύ τους. Το τελικό παραγόμενο έργο των μαθητών υπάρχει εδώ.

2018-19


"Πάμε Μουσείο" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζάμου Αικατερίνη, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών Προγραμμάτων). Η αντίστοιχη ιστοσελίδα βρίσκεται εδώ. Η δράση έχει δημοσιευθεί σε συνέδριο. Η δημοσίευση βρίσκεται εδώ.

"Η ρητορική τέχνη στην αρχαιότητα και η δυναμική της επιχειρηματολογίας" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογος (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία Πολιτιστικών προγραμμάτων)

Οι μαθητές γνώρισαν τη ζωή και το έργο σημαντικών ρητόρων της αρχαιότητας (Δημοσθένη, Ισοκράτη, Λυσία), ενεπλάκησαν σε debate (διττούς λόγους) και εξασκήθηκαν στην πειθαρχημένη σκέψη, την οργάνωση του λόγου, τη σαφήνεια και την ετοιμότητα τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. Επιχειρήθηκε η ενίσχυση της καλλιέπειας, της ευθυκρισίας και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων μαθητών μέσω της επαφής τους με τα επιχειρηματολογικά κείμενα ρητόρων της αρχαιότητας. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την οργάνωση του ρητορικού λόγου και ανέπτυξαν δεξιότητες ειρμού σκέψης, πειστικότητας και αντικειμενικότητας. Προβληματίστηκαν για την  αναγκαιότητα και την αξία της ρητορικής μέσα στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα διαχρονικά και μέσω της συνεργατικής μάθησης αντάλλαξαν απόψεις και κατανόησαν σημασία που έχει η ικανότητα πειθούς και στη σημερινή εποχή. Το τελικό παραγόμενο έργο των μαθητών με εργασίες που αναφέρονται στη ζωή και τα έργα των ρητόρων που εξετάστηκαν έχει αναρτηθεί εδώ.


"Ισότητα και διαφορετικότητα στο πλαίσιο του σχολείου" Υπεύθυνος καθηγητής: Μπακούρος Β., Φιλόλογος. Συμμετέχοντες καθηγητές: Δεληγιάννη Α. (Φιλόλογος) και Κοκορέλης Γ. (Φιλόλογος). Οι μαθητές προσεγγίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών ιδεολογικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων και επαγγελματικών περιορισμών συνειδητοποίησαν, ότι  η ύπαρξη ετερόκλητων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και ρατσισμό. Συνέλεξαν άρθρα από περιοδικά ή εφημερίδες με σχετική θεματολογία και μετά από κριτική επεξεργασία προβληματίστηκαν σχετικά με το  ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω διαφορετικότητας. Μελέτησαν παραδείγματα μέσα από κείμενα λογοτεχνικά και προσέγγισαν λογοτεχνικούς ήρωες που αποκλείστηκαν εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. ευθύνη τόσο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που διαφέρουν, όσο και για την περιφρούρηση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων.Εντόπισαν τους πολλαπλούς και συχνά αντιθετικούς ρόλους που επιτελεί το άτομο και αντιλήφθηκαν τις διαφορετικές ταυτότητές του και το πως αυτές κατασκευάζονται. Ήρθαν σε επαφή με παιδιά παρόμοιας ηλικίας με τη δική τους στο Κυριακάτικο Σχολείο μεταναστών και μπόρεσαν να αντιληφθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις το μέγεθος των δυσκολιών που υπάρχουν στον τομέα διαχείρισης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Η όλη δράση ολοκληρώθηκε μέσα στη σχολική τάξη με την παρουσίαση από τα παιδιά δραματοποιημένων διαλόγων, τους οποίους δημιούργησαν τα ίδια μετά από την άμεση επαφή τους με τους μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών. (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας)


"Διαβάζοντας το Διαδίκτυο: Μία κειμενοκεντρική προσέγγιση του διαδικτυακού λόγου". Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Ι., Μαθηματικός, Διευθυντής του Πρότυπου Λυκείου της Ιωνιδείου σε συνεργασία με τη Δεληγιάννη Αρτεμησία, Φιλόλογο (το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας).

Οι μαθητές μέσω της συλλογής και της κριτικής επεξεργασίας άρθρων αλλά και ποικίλων άλλων κειμένων από το διαδίκτυο αντιλήφθηκαν τη δύναμη του διαδικτυακού λόγου και προβληματίστηκαν για τον τρόπο με τον οποίο τα fake news, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι επιστημονικά ανεύθυνες πληροφορίες και οι παραεπιστημονικές αντιλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα κείμενα σχετικά με την οπτικοακουστική παιδεία τα οποία έχει αναρτήσει το Κέντρο Εκπαιδευτικών δράσεων «Καρπός» τα οποία λειτούργησαν ως έναυσμα για το σχεδιασμό κατάλληλων φύλλων εργασίας. Το τελικό παραδοτέο με τις εργασίες των μαθητών έχει τη μορφή e-book με τα κείμενα που προέκυψαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διάρκεια του προγράμματος και έχει αναρτηθεί εδώ.


 


Παλαιότερα Προγράμματα